ШМАТОК

шматок, шмат′ок, -тка, м. (прост.). Кусок (чего-н. отломанного, отрезанного), ломоть. Ш. сала, мяса.Смотреть больше слов в «Толковом словаре русского языка»

ШМЕЛЬ →← ШЛЯХТИЧ

Смотреть что такое ШМАТОК в других словарях:

ШМАТОК

відрива́ти (шмато́к) (хлі́ба) від ро́та. 1. перев. зі сл. свого́. Відмовляти собі у найнеобхіднішому заради кого-, чого-небудь. — Чи я ж його не любила, не жалувала? Од свого рота одривала шматок хліба та годувала його (І. Нечуй-Левицький); — Коли б у матері була така сила, щоб тебе провчити, як чужі провчили, то не дорікав би гіркими словами стару матір, що над тобою довгих нічок недосипляла, од свого рота одривала (Панас Мирний). відрива́ти кусо́к від ро́та. Наказував лиш синові, та й дуже, жалувати матір, що й при бідності відривала кусок од рота, аби лиш йому, Петрові, добре було (Дніпрова Чайка). 2. зі сл. його́, її́, ї́хнього і т. ін. Позбавляти кого-небудь найнеобхіднішого, забираючи його собі. Як не жалієте нас, то пожалійте дітей наших, не відривайте від їхнього рота останнього шматка (М. Стельмах). відрі́зана ски́ба (ски́бка) (від хлі́ба). 1. Людина, яка відділилася від родини, стала жити самостійно (перев. про дочку, що вийшла заміж). — Одрізана скиба од хліба (вийшла заміж) (М. Номис); — Буде побиватися стара, та що?.. Я тепер одрізана скиба од хліба! А в село я не піду (Панас Мирний); (Хивря:) У мене вже ні за ким більше рушникувати. .. Векла вже відрізана скибка від хліба (Укр. поети-романтики..); В той же час відчула (Харитина), що син уже — відрізана скибка (П. Рєзніков). одрі́заний шмато́к хлі́ба. Заміжня дочка для батька — одрізаний шматок хліба, а вона чіпляється, як смола чобота! Є чоловік,— чого ж ще? (Грицько Григоренко). 2. Людина, яка втратила зв’язок із своїм середовищем, з колективом, змінила рід діяльності. Він пішов з відділу на іншу роботу і тепер для нас — відрізана скиба (З журналу); — Панас же почуває себе одрізаною скибою чи відламаною гілкою… Звісно, і в Гадячі не з медом працювалося, а діли́тися оста́ннім (заст. послі́днім) (шматко́м хлі́ба) з ким і без додатка. Виявляти співчуття, доброту, людяність у ставленні до когось. Брати завжди жили дружно: в біді ділилися останнім (З усн. мови); — От добрячий цей Карпо? Посліднім ділиться ..— відказав перший усач (Панас Мирний). розділи́тись послі́днім куско́м хлі́ба. — Вони (тесть і теща Нечипора).. усе старцям подавали, та бідних зодягали, та з неймущим посліднім куском хліба розділялись (Г. Квітка-Основ’яненко). кра́яти (рі́зати) / розкра́яти (розрі́зати) се́рце (ду́шу) кому, чиє, чию і без додатка. Завдавати кому-небудь страждання, муки, душевного болю. — От краще помиріться з Олександрою та живіть, як люди, у згоді! Не крайте мого серця на старість (М. Коцюбинський); — Не говори так, Андрійку, не ріж мого серця (Л. Мартович); Часом, буває, давні втрати і болі ріжуть душу солдатську невблаганно (Д. Луценко). кра́яти на шматки́ се́рце. Кімнату огортала зловісна тиша, туга безжально краяла на шматки серце (А. Хижняк). кра́яти ноже́м по се́рці. Вітер починає грати на далекім ворунні .. Невгавуче, безперестанку. Висотує жили і крає ножем по серці (М. Коцюбинський). розкра́яти і се́рце, і ду́шу. А втім, може, й справді се якась невідома сила розкраяла мені і серце, і душу надвоє (Леся Українка). різону́ти по се́рцю кого і без додатка, безос. Як подумаю, що виїжджати треба, так по серцю й ла́сий (ла́комий) шмато́к (кусо́к). Що-небудь найкраще, принадне, спокусливе, вигідне і т. ін. Підступні сусіди наші, користуючись послабленням сили Руської держави, .. з усіх боків сунули, щоб і собі урвати ласий шматок (І. Цюпа); // Комфортне, забезпечене життя. Літ з десять був у нас суддею Глива. Да, знаєш, захотів на лакомий кусок, в Полтаву перейшов: там, кажуть, є пожива (Є. Гребінка). ла́сий шмато́чок. — Політику Жигмунта та Замойського воєвода брацлавський добре знав. Україна для них — ласий шматочок (Іван Ле); (Залєський:) А ласий шматочок! Хоч хлопська душа, а гарна, .. як намальована (В. Собко). лю́ди ніч (по шматка́х) розібра́ли. Настав ранок; розвиднілося. — І де це ти, чоловіче, чапиш ото до такої пори? — незлобливо, більше з співчуттям, запитала вона.— Вже люди ніч розібрали, а ти ніяк з тою зборнею не розпрощаєшся... (А. Іщук); Коли місяц переплив через середину неба, Юрій Дзвонар .. вклонився гулянню: — Чуєте, добрі люди вже ніч по шматках розібрали, а півні нагогошуються, щоб ранок проспівати. То не час вам, сякі не такі, додому лепіти? (М. Стельмах). ма́ти шмато́к (ку́сень, кусо́к і т. ін.) хлі́ба. 1. Добувати засоби до існування, заробляти на прожиття. Схопивсь Мірошник, да (та) пізненько, Що поки йшла вода маленька, Щодня він хліба мав шматок (Є. Гребінка); — Я б раділа, коли б мені трапилось таке місце, як у вас. Та, що казати, я дякую Богові, що маю собі певний шматок хліба (Леся Українка). 2. Жити, не відчуваючи значних нестатків. Вона бралась за будь-яку роботу, щоб хоч постійно кусень хліба мати (З газети). недосипа́ти (недосипля́ти) / недоспа́ти (ноче́й), (і (та)) недоїда́ти / недої́сти (хлі́ба (шматка́ хлі́ба)). Довго і тяжко працювати, відмовляючи собі в найнеобхіднішому. (Кіндрат Антонович:) Хіба то безсовісно, що я недосипав ночей, недоїдав шматка хліба та все працював, щоб себе і сім’ю свою зарятувати від злиднів (М. Кропивницький); День і ніч Антон і Катерина недосипаючи та недоїдаючи, мов пекельні, товклися на своєму шматку поля (С. Чорнобривець); — Для кого ж я побиваюся?.. Хліба недоїдаю, ночей недосипляю?.. все ж для вас… для сім’ї (Панас Мирний).. про́ханий (про́шений, ласка́вий) хліб (шмато́к). Милостиня. — Гірко мені проханий хліб їсти (А. Хижняк); Проханий шматок горло дере (Укр.. присл..); (Неофіт-раб:) Я досі був рабом.., а ви тепер ще й жебраком мене зробить хотіли, щоб я поволі руку простягав по хліб ласкавий (Леся Українка). рва́ти / порва́ти ду́шу (се́рце) чию (чиє), кому і без додатка. Викликати страждання, душевний біль; завдавати мук. Спомини минулого коротенького щастя рвали душу (Г. Хоткевич); Зника північний гість, та погляд той і мова Лишають в серці слід кривавий і страшний, І вдень мені в очах стоїть той гість дивний, А душу рве й гнітить нескінчена розмова (Леся Українка); — Води! — попрохав ранений. Серце Соломії рвала та просьба Остапова (М. Коцюбинський); (Лицар:) Той порив порвав мені востаннє ржаву душу, її неволя ржею так посіла, а що порвало — героїзм чи розпач, сама ти зваж (Леся Українка). се́рце на шматки́ рва́ти. Бодай не діждати своє серце на шматки рвати (Укр.. присл..). роздира́ти / розде́рти се́рце (ду́шу) (на шматки́ (по шматка́х)), перев. чиє (чию), кому і без додатка. Глибоко засмучувати, хвилювати, бентежити. Залізняк попереду.. А за ним німий Ярема .. Тяжко йому, Тяжко, а не плаче, Ні, не плаче: змія люта.. Серце роздирає (Т. Шевченко); Степці той спів роздирав душу, навіював щось болісне, тугу наганяв на неї (Ю. Бедзик); Думки по шматках роздирали сьогодні парубочу душу (М. Стельмах). розрива́ти (рва́ти) / розірва́ти на шматки́ кого і без додатка. Нещадно розправлятися з ким-небудь, знищувати когось. Він би хотів на шматки розірвати й тітку, й дядька, і дітей їх (М. Коцюбинський). розірва́ти на маню́сінькі кусо́чки. — Гляди (чоловіче), щоб ти поділив його (гостинець) на частини, щоб кожному — достало — коли ж гаразд не поділиш — то тут тобі й амінь! Таки тут тебе і розірвемо на манюсінькі кусочки (Панас Мирний). се́рце рве́ться (розрива́ється, надрива́ється) (на шматки́) чиє, у кого і без додатка. Хто-небудь дуже переживає, страждає, сумує. (Кассандра:) Долон не винен. Винні сії очі, Не вмів їх погляд мовити “кохаю”, Хоч від кохання серце розривалось (Леся Українка); Все я бачив; Од усього серце надривалось,— І тоді журливе слово На папір прохалось (Я. Щоголів); З ким поділить сумні думки? .. Як серце рветься на шматки! (П. Грабовський); Сердешному чоловікові не до спання: серце в його на шматки розривається (О. Стороженко). шмато́к (кусо́к, ку́сень) хлі́ба (насу́щного). Засоби, необхідні для прожиття, існування. Лекціями я мусив кілька літ заробляти шматок хліба (М. Коцюбинський); Життя Олени, як і кожної селянської жінки, проходило в щоденних клопотах по господарству, боротьбі за шматок хліба, турботі про дітей (Григорій Тютюнник); Коли ж нема хіті того робить (складати відомості), коли робиш ради куска хліба,— о, яке невеселе і тяжке життя! (Панас Мирний); — Вивчиться, матиме якийсь кусень хліба,— а це не кожному щастить (С. Добровольський). ку́сник хлі́ба. — Підростеш, тоді зрозумієш, яка в світі точиться жорстока боротьба за отой кусник хліба (Ірина Вільде). насу́щний шмато́к. Тяжко стогнуть хлібороби. Брак насущного шматка, Люта смертність та хвороби Підтинають мужика (П. Грабовський). шмато́к (кусо́к) не йде (не лі́зе) / не піде́ (не полі́зе) в го́рло кому. Хто-небудь не хоче або не може їсти з певних причин. Посідали за стіл. Він їв добре. Їй шматок не йшов у горло, та силувала себе їсти (Б. Грінченко); Віктор настороживсь. Але щоб приховати від Людмили свою настороженість, продовжує мовби ще з більшим апетитом їсти. Хоч і не лізе шматок у горло (А. Головко); (Гапка:) Пообідала б. (Домаха:) Не піде шматок у горло (М. Кропивницький);(Золотницький:) Обідать у такого хазяїна важко, тут і кусок в горло не полізе (І. Карпенко-Карий). хлі́ба шмато́к не полі́зе в го́рло. І сон не прийде, і хліба шматок не полізе в горло, коли чекаєш, що ось-ось на тебе впаде град куль і свинцю (Ю. Збанацький). шмато́к хлі́ба стає́ попере́к го́рла кому і без додатка. У кого-небудь з певних причин зникає бажання їсти. — Їсть мене свекруха, як їржа залізо, за ті поросята, дорікає і при вече́рі, і від того шматок хліба мені стає поперек горла (З журналу). шмато́к хлі́ба стає́ ру́ба в го́рлі. Стає руба шматок хліба в горлі, як вона згадає про це (докори), сідаючи їсти (Панас Мирний).... смотреть

ШМАТОК

-тка, ч. 1) Частина, відділена, відбита, відрізана і т. ін. від чогось; кусок. || Частина чогось їстівного. || також у сполуч. зі сл. хліб, перен., ро... смотреть

ШМАТОК

шматок лоскуток, ломоть, лохмоток, клок, клочок, шмат, обрывок, кус, кусочек, кусок, лоскут Словарь русских синонимов. шматок см. кусок Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. — М.: Русский язык.З. Е. Александрова.2011. шматок сущ. 1. • клок • клочок • лоскут • обрывок • шмат • лоскуток 2. • кусок • кус • ломоть • шмат Словарь русских синонимов. Контекст 5.0 — Информатик.2012. шматок сущ., кол-во синонимов: 13 • кавалок (8) • клок (16) • клочок (13) • крома (9) • кус (6) • кусок (63) • кусочек (10) • ломоть (14) • лоскут (19) • лоскуток (9) • лохмоток (6) • обрывок (12) • шмат (12) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: кавалок, клок, клочок, крома, кус, кусок, кусочек, ломоть, лоскут, лоскуток, лохмоток, обрывок, шмат... смотреть

ШМАТОК

-тка, ч. 1》 Частина, відділена, відбита, відрізана і т. ін. від чогось; кусок.|| Частина чогось їстівного.|| також у сполуч. зі сл. хліб, перен.... смотреть

ШМАТОК

1) Орфографическая запись слова: шматок2) Ударение в слове: шмат`ок3) Деление слова на слоги (перенос слова): шматок4) Фонетическая транскрипция слова ... смотреть

ШМАТОК

-тка́, м. прост. То же, что шмат.— Прибежала оттуда — лица на ней нет, вся рубаха в шматки растерзана. Куприн, Олеся. Напившись и закусив шматком сала... смотреть

ШМАТОК

(кусок). Заим. через укр.-бел. посредничество из польск. яз., в котором szmatek — ум.-ласк. образование от szmat — «кусок, лоскут» < нем. Schnatte —... смотреть

ШМАТОК

(2 м), Р. шматка/; мн. шматки/, Р. шматко/вСинонимы: кавалок, клок, клочок, крома, кус, кусок, кусочек, ломоть, лоскут, лоскуток, лохмоток, обрывок, ш... смотреть

ШМАТОК

імен. чол. роду1. частина від чогось; кусок2. взагалі окрема частина чого-небудь3. відрізана або відірвана частина тканини, паперу, шкіри4. (перен.) ур... смотреть

ШМАТОК

корень - ШМАТОК; нулевое окончание;Основа слова: ШМАТОКВычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой∩ - ШМАТОК; ⏰Слово Шматок содерж... смотреть

ШМАТОК

кусок, ломоть (хлеба, пирога и т.п.); лоскут; обрезок, клок, клочок, обрывок (ткани, бумаги и т.п.); обломок (обломавшаяся часть чего-н.) ласий шматок — разг. лакомый кусок рвати, розірвати на шматки (кого) — разг. рвать, разорвать на куски [в клочья] (кого) серце розривається [рветься] на шматки — сердце разрывается [рвётся] на части... смотреть

ШМАТОК

м. прост.trozo m; cacho m, pedazo m, mendrugo m (хлеба); girón m (клок)

ШМАТОК

шмато́к, шматки́, шматка́, шматко́в, шматку́, шматка́м, шмато́к, шматки́, шматко́м, шматка́ми, шматке́, шматка́х (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: кавалок, клок, клочок, крома, кус, кусок, кусочек, ломоть, лоскут, лоскуток, лохмоток, обрывок, шмат... смотреть

ШМАТОК

шмато́к, шматка́Синонимы: кавалок, клок, клочок, крома, кус, кусок, кусочек, ломоть, лоскут, лоскуток, лохмоток, обрывок, шмат

ШМАТОК

шмат'ок, -тк'аСинонимы: кавалок, клок, клочок, крома, кус, кусок, кусочек, ломоть, лоскут, лоскуток, лохмоток, обрывок, шмат

ШМАТОК

— кусок.Синонимы: кавалок, клок, клочок, крома, кус, кусок, кусочек, ломоть, лоскут, лоскуток, лохмоток, обрывок, шмат

ШМАТОК

ШМАТОК шматка, м. (от польск. szmat - Кусок) (простореч.). Кусок, лоскут, сгусток. Шматок сала. Откинулся на спину, глухо кашляя и выплевывая изо рта целые шматки крови. М. Горький.<br><br><br>... смотреть

ШМАТОК

кавалок; (хліба) партика, СКИБКА, (мила) кусок, (цукру) грудка, (паперу) клапоть, клаптик, (клоччя) жмут; (землі) латка, клин, ділянка; (матерії) відріз; (пісні) уривок; шматочок, зб. шмаття.... смотреть

ШМАТОК

Ток Там Окат Том Ока Томка Шамот Шатко Шато Шкот Мошка Шмат Мотка Мот Мокша Мка Маш Шмотка Мат Мао Кошма Кот Кома Ком Коат Кат Атм Амт Амок Акт Акм Шток Атом Кош Кошт Мак Шота Шок Шматок... смотреть

ШМАТОК

м. прост.; = шмат Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: кавалок, клок, клочок, крома, кус, кусок, кусочек, ломоть, лоскут, лоскуток, лохмоток, обрывок, шмат... смотреть

ШМАТОК

Ударение в слове: шмат`окУдарение падает на букву: оБезударные гласные в слове: шмат`ок

ШМАТОК

(-тка) ч.; мол., жрм. Тисяча грошових одиниць. - Скільки? - затрясся водій. - П'ять шматків! (В. Врублевський, Замах на генсека).

ШМАТОК

сущ. муж. родашматок

ШМАТОК

шмато'к, шматки', шматка', шматко'в, шматку', шматка'м, шмато'к, шматки', шматко'м, шматка'ми, шматке', шматка'х

ШМАТОК

шматок лоскуток, ломоть, лохмоток, клок, клочок, шмат, обрывок, кус, кусочек, кусок, лоскут

ШМАТОК

Начальная форма - Шматок, винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное

ШМАТОК

акравакгамёлакгамёлкагрудакавалаккарынашмат

ШМАТОК

шматок м. разг.-сниж. Кусок, лоскут, сгусток.

ШМАТОК

акравак гамёлак гамёлка груда кавалак карына шмат

ШМАТОК

м гади. күсәгә, олы калҗа; ш. сала олы калҗа дуңгыз мае

ШМАТОК

lat. shmatocлоскут, лоскуток, клок, клочок

ШМАТОК

{шмато́к} -тка́, м. (на) -тку́, мн. -тки́, -ткі́ў.

ШМАТОК

шматок = м. разг. bit, piece.

ШМАТОК

шматок шмат`ок, -тк`а

ШМАТОК

шматокм.лоскуток, кусочек

ШМАТОК

шмато́к іменник чоловічого роду

ШМАТОК

Лоскут, лоскуток, клок, клочок

ШМАТОК

ШМАТОК, -тка,л

ШМАТОК

ШМАТОК, -тка,л

ШМАТОК

клаптикшматочок

ШМАТОК

М dan. tikə, parça.

ШМАТОК

клаптик шматочок

ШМАТОК

лоскуток, клочок

ШМАТОК

техн. кусок

ШМАТОК

lump; piece

ШМАТОК

ნაკუწი

T: 97 M: 15 D: 3